Analýza a rozvoj tvůrčího potenciálu a talentu pomocí

9 vrozených kompetencí

Jak rozvinout svůj tvůrčí potenciál? Je rozdíl mezi potenciálem a talentem? Jak můžu rozvinout svůj talent a následně ho využít v tom, co mě baví, najít ve společnosti uplatnění, kde jsem s velké části spokojeni?
Těmito otázkami se zabývám již 5 let. Nastudoval jsem velké množství literatury, studoval jsem základy psychologie , prošel jsem několikaletými koučovacími výcviky (NLP, Neuroleadership, Systemický koučink, CORE 100 Tony Robbins), prošel jsem širokou škálu kreativních kurzů (herectví, zpěv, hraní na hudební nástroj) a zkušeností (zpívání a hraní v kapela, reklamní herectví atd.), abych si na tyto otázky odpověděl. Následně jsem své techniky uváděl do reálné praxe s klienty.
Jaký je rozdíl mezi tvůrčím potenciálem a talentem?
Tvůrčí potenciál je v nás. Je to vnitřní síla (motivace, energie k tvoření), kterou pokud odhalíme, tak můžeme začít realizovat, co v životě chceme a po čem toužíme. Je naší součástí od narození a máme ho proto, abychom mohli rozvíjet své vrozené a případně naučené talenty. Talenty jsem na základě práce s literaturou rozdělil následovně:

· Umělecké talenty (zpěv, malování, herectví, ruční práce atd.)
· Komunikační talenty (prezentování, vztahová komunikace atd.)
· Lídrovské talenty (strategické uvažovaní, vedení lidí atd.)

Talent může být vrozený, ale také naučený. Už rozhodně neplatí nemáme talent nemůžeme v něčem vynikat. Vynikat můžeme v momentě, když rozvineme svůj vnitřní tvůrčí potenciál. Problém je, že většina lidí nevědí, že mají v sobě takové možnosti, jelikož nejsou vedeni k tomu, aby mohli svůj tvůrčí potenciál rozvíjet a je zablokovaný. A ti, co ho od narození mají, tak většinou nepřemýšlí analyticky, jaká k němu vedla cesta.

Domnívám se, že je několik nástrojů, jak můžeme rozvíjet svůj potenciál, já používám dva:

· Meditace s vizualizací budoucnosti (vize, používání 5 smyslů a práce s energetickým srdcem). Věnovat se této části budu v jiném příspěvku.

· Rozvoj kompetencí Creatixo (odvaha, vytrvalost, otevřenost, empatie, analytické a systematické myšlení, asertivita, představivost, schopnost se rozvíjet, nadšení)

Na meditace a na rozvoj talentových vloh doporučuji Tony Robbinse nebo Joe Dispenzu. Bohužel to je další velmi zajímavé a obsáhlé téma, kterému se budu věnovat v jiných příspěvcích.
Jak rozvinu svůj potenciál a naplním svůj talent pomocí 9 kompetencí?

Jedná se o těchto 9 kompetencí: odvaha, vytrvalost, otevřenost, empatie, asertivita, nadšení, vytrvalost, představivost. Tyto kompetence jsou zásadním nástrojem pro to, aby se Váš potenciál mohl rozvinout a mohli jsme tak naplnit své talenty.
Celý proces vysvětlím na praktickém příkladu

V našem dotazníku Creatixo, který analyzuje a rozvíjí našich 9 kompetencí, vyšlo jednomu klientovi, že jeho tři nejsilnější kompetence jsou:

1. představivost, 2. nadšení, 3. otevřenost, 4. schopnost se rozvíjet a 5. Empatie.

V rámci interpretace kterou jsem s ním realizoval si zvolil cíl: „Chci být úspěšným a kvalitním lídrem“. Provedl jsem s ním následně objektivní test kreativity (Gallup), kde mu prvních 5 silných talentových vloh vyšly tyto:

1. Influencer, 2. Soutěživost , 3. Stratég, 4. Vizionář, 5. Učitel.

Jeho talentové vlohy můžu být kompetence úspěšného lídra. Nicméně z dotazníku a interpretace jsme zjistili, že klient je s úrovních svých prvních 5 kompetencí nespokojený, proto jsme nastavili pomocí interpretace, která obsahuje prvky systemického koučovacího přístupu, NLP a brain based methody následující pořadí.

1. Představivost, Empatie, Asertivita, Schopnost se rozvíjet, Analytické dovednosti

Následně jsme se soustředili na rozvoj jeho 2 nejslabších kompetencí, v kterých se necítí tak jistě. Jednalo se o analytické myšlení a asertivita.
Postupně se zlepšují jeho výsledky a dosahuje svého cíle a čím dál tím více se přibližuje svým vrozeným a získaným talentovým vlohám.

Jak následně rozvíjíme jednotlivé kompetence k rozvinutí potenciálu, objevení talentu a jeho naplnění?

O tom zase v dalším příspěvku.