Rozvojová MAPA potenciálu řešení ze současné krize
Čím dál tím si uvědomuji, jak je rozvoj tvůrčího potenciálu naprosto klíčový pro překonání krizí, kterým čelíme. V minulosti jsem napsal několik takových článků, ale čím dál tím více se ukazuje, že v momentě, když vnímáme svůj potenciál a potenciál lidí okolo, můžeme mnoho věcí změnit.
Z nedávných výzkumů se zjistilo, že naše nevědomá mysl, která ovládá 95% našeho běžného denního života, řídí nevědomě naše činnosti. Co je na tom zajímavější, že čím nevědomější jsme tím více nás řídí druzí lidé. Jsme naprogramováni k tomu, abychom dělali, co chtějí druzí lidé.

Nicméně vědomá mysl, je mysl tvořivá. V momentě, kdy jsme vědomí, vytváříme náš vlastní realitu a přestáváme být unášeny tím, co chtějí druzí. Nicméně děje se ještě jedna věc, čím jsme vědomější tím máme raději sami sebe a lidi kolem nás.

Nicméně rozvíjet tvůrčí potenciál má svá pravidla. Má svou MAPu. MAPA kompetencí a vrozených vzorců chování. V případě že dokážeme jako puzzle složit jednotlivé kompetence a vzorce chování k realizování našeho záměru, v ten moment vytvoříme, co chceme.

Dokážeme zanalyzovat , Váš potenciál, připravit osobní plán rozvoje potenciálu a za cílit Váš potenciál do realizace Vašich záměrům, a to ve velmi krátkém čase, a to na individuální a týmové úrovni.
Co analyzujeme?

Vašich 9 kompetencí, které máme v sobě od dětství. Vaše silné a slabší kompetence a pomáháme je poskládat tak, aby jste následně dosáhli Vašich záměrů.

Odvaha, vytrvalost, empatie, asertivita, představivost, schopnost se rozvíjet, analytické a systemické myšlení, otevřenost a nadšení.