Rozvoj tvůrčího myšlení je pro rozvoj firem nevyhnutelné
Jsme na začátku 21. století které nám přineslo již dva zásadní milníky pandemii Covidu a válku na Ukrajině. Z pohledu našeho dalšího lidského vývoje obě tyto události přinesou přelomové a transformační změny, na které náš současný vzdělávací systém nebude stačit.

5 let už bubnuji na poplach a pomáhám lidem a firmám kolem sebe, aby si uvědomili, že pokud nebudou firmy investovat do svých lidí a transformovat své procesy na tvůrčí procesy, čekají je velmi těžké časy.
Bohužel se ukazuje, že má vize se naplňuje, a proto již 3 roky buduji společnost Creatixo a systém, který ze své podstaty vychází z velké tvořivosti, ale zároveň s jasně definovanými stupni rozvoje, které by měli vytvořit pro jednotlivce a firmy prostředí, které je bude podporovat v oblastech rozvoje jejich potenciálu o tvůrčího myšlení. Dále vytvářet synergie v týmech a přeměňovat současné procesy na tvůrčí procesy.
Ke každé části máme jasně definovaný postup, který celkově vede ke komplexnímu rozvoji tvůrčího potenciálu zasazený do jednotlivých procesů.
V konečném důsledku firma a její lidé jsou pak lépe připraveni čelit změnám a vnímat nové příležitosti.
Změna je příležitost, není to hrozba, nicméně chceme-li reagovat správně na změnu je nutné umět vystoupit ze své komfortní zóny.
Máme-li pocit, že nám něco úžasně funguje neznamená to, že to bude fungovat stále. To je má zkušenost.
K tomu aby mohla firma být inovativní potřebuje následující kroky:

1. Osobní rozvoj zaměřený na některé silné a slabé stránky v těchto kompetencí (odvaha, vytrvalost, empatie, otevřenost, analytické dovednosti, schopnost se rozvíjet, empatie, asertivita).

2. Vytvořit synergii v týmu. Což znamená poznat svůj tým a stavět na jejich silných kompetencích a rozvíjet jejich slabší kompetence, které v týmu chybí.

3. Současné firemních procesy postupně přeměnit na na tvůrčí procesy.

Firmy s kterými v současnosti pracujeme pochopili, že investice do lidí a jejich seberozvoj je jediná cesta jak přežít všechny změny, které se dějí v tuhle chvíli.


ÚVADÍM NĚKTERÉ PŘÍKLADY, CO SE POMOCÍ METODIKY CREATIXO DAŘÍ PŘI PRÁCI S JEDNOTLIVCI A TÝMY:


· Klienti mají více volného času na své koníčky a zájmy.

· Naučí se delegovat a řídit svůj tám

· Zlepšuje celková systematičnost. Lépe si nastavují systém práce.

· Zlepšuje se schopnost komunikace s jejich týmem a vnímání jejich potřeb.

· Zaměřují se na aktivity, které je nabíjí.

· Přichází s nápady, které následně realizijí.

· Mají více energie vyrovnávat se s každodennímiu náročným situacemi, která dnešní doba přináší.