Jak rozvíjet efektivní tvořivost ve firmách? Potřebujete systém
Jedna z mých vizí před 5 lety byla, že tvořivost pronikne do firemního prostředí. Manažeři ve firmách budou prosazovat tvořivost ve svých týmech a procesech, protože přijdou na to, že k úspěšnému inovativnímu produktu, je potřeba začít správně tvořit.
Změnit rutinní způsob opakujících se činností ve flexibilní schopnost měnit firemní postupy.
V současnosti s radostí realizuji projekty ve vícero firmách. Nicméně po zkušenostech vím, že i kreativní proces musí mít svůj systém. A takový systém nabízí právě Creatixo. Základem celého systému je diagnostika – analýza a rozvoj tvůrčího potenciálu, která je postavena na 9 kompetencích (odvaha, otevřenost, vytrvalost, analytické a systematické myšlení, empatie, asertivita, nadšení a schopnost se rozvíjet).
Dále pak analyzujeme 77 vzorců chování (například: v empatii vzorec chování je: zájem o druhé, citlivá komunikace, podívat se na věci z pohledu druhého), které jsou buďto rozvinuté nebo potlačené. Na základě této diagnostiky dokážeme pracovat s jednotlivci na jejich osobním rozvoji, ale zároveň také vytvářet synergii v týmu, která následně vede k realizaci inovativních projektů.
1. Poznání svých silných a slabších kompetencí a jejich následný rozvoj vede
k generování vyššího potenciálu.
2. Poznání svých silných a slabších kompetencí v týmu vede k synergii týmu a jeho
následný rozvoj
3. Možnost díky aplikaci pracovat s vícero týmy a jejich výsledky napříč celou firmu a
odděleními
Jak to děláme?

1. 1 hodinová osobní intepretace na základě výsledků dotazníku kreativního a inovativního
potenciálu Creatixo.
2. Nastavení osobního plánu rozvoje obsahující jednotlivé kompetence a vzorce chování na
základě cílů, které chcete dosáhnout.
3. Týmový workshop, kde účastníci hrají tvůrčí hry, rozvíjí jednotlivé kompetence a vzorce
chování a pracují na týmových projektech.

I kreativita potřebuje systém. Byl jsem od malička velmi kreativní a dokázal jsem mít extrémní množství nápadů, akorát jsem neměl systém, který by mé nápady převáděl do smysluplného výsledku. Proto jsem vytvořil systém Creatixo, který je vhodný pro většinu z nás, díky němuž můžou lidé generovat nápady a následně je dotáhnout do výsledku, Díky této metodice jsem m.j. vybudoval start-up Creatixo, kapelu Iceland a také se mohu věnovat svým dalším koníčkům jako je herectví a zpěv.