Tvořivost se rozvíjí v momentě kdy jí dáte prostor
Tvořivost je stav duše a mysli, kdy člověk vidí smysl v práci, kterou vykonává.
Jelikož se velmi do hloubky věnuji tématu kreativity, tak zjišťuji, kolik literatury, každodenních skutků se v této oblasti děje. Je zajímavé, že co nám dělá ze všeho největší radost, zlepšuje nám zdraví, spokojenost, motivaci a výkonnost zaujímá v našich životech tak málo místa. Nicméně dostala se mi do rukou další velmi zajímavá kniha Inspirace Baťa, od Gabriely Končitíkové a velmi mě potěšilo, že Baťa velmi důsledně dbal na tvořivost ve svém podnikání a tato paní věnuje kreativitě ve své knize tři stránky. Dovoluji si citovat z této knihy několik pasáží:
BAŤOVSKÁ PRAVIDLA:

Tvořivý duch se rozvíjí, když je vyslyšen. Vyslyšen potřebuje být na všech úrovních – osobní, pracovní i vztahové.

Příliš mnoho pravidel jsou největšími zabijáky tvořivého ducha.

Bez tvořivého ducha každý podnik stane pouhou byrokracií.

DESATERO TVOŘIVÉHO DUCHA


1. Tvořivý duch je nejcennější živel, bez něj lidé v práci ztrácí motivaci a z firmy se stane jen byrokratický moloch.

2. Tvořivý duch je vzácný. Většinou jeho nedostatek vede k rutině. Lidé se stávají stroji.

3. Jednotvárnost se dostavuje vždy. Nicméně hledat nové postupy je naprosto zásadní

4. Firma musí myslet. Odměny je potřeby poskytovat za tvoření a zlepšení

5. Nejdůležitější povinností každého vedoucího je udržovat a rozvíjet tvořivého ducha svých lidí.

6. Tvořivý duch je podporován povzbuzováním, rozvíjením a cvičením. Komandování a ovládání vede k jeho zničení.

7. Tvořivému myšlení lze se naučit

8. Tvořivost je otázkou vůle a reakcí na změnu.

9. Inspirujte se od ostatních.

10. Nikdy nepromarněte příležitost přiučit se něčemu novému.

Jsem velmi vděčný svému kamarádovi Martinovi Cidlinskému, že mi tuto knihu půjčil a mohl jsem Vám oblast kreativity o trošku více představit, tak jak ji vnímám a pracuji s ní. Jak ve své firmě, tak se svými klienty.

Nikdy nepromarněte příležitost rozvíjet Vašeho tvořivého ducha. Není nic horšího než život prožít v neustálých rutinních činnostech, stresu, příkazech, manipulaci a pasivitě bez špetku vlastní vnitřní tvořivosti.

Pokud dáte kreativitě prostor u Vás samotných či ve Vaší firmě a týmech můžete zažít velmi zajímavé a podnětné situace. Možná namítnete, že kreativita bez fungujícího systému nemůže fungovat, ale k tomu jsem pro Vás připravil fungující systém Creatixo. Celý systém jsem popsal ve svém předchozím článku „Potřebuje kreativita ve firmě systém?“

Budu moc rád za sdílení i Vašich zkušeností s tvořivostí


Co třeba pro sebe a své lidi v této oblasti děláte?