Creatixo: Vystoupením z komfortní zóny dosáhneme ÚSPĚCHU
Vystoupením z komfortní zóny s jasným plánem realizace je základním předpokladem k naplnění našich záměrů, Jindřich Dohnal
Určitě jste již slyšeli, že neustále opakující se činnosti bez osobního růstu a odvahy nás vedou k neustálému opakování stále stejných vzorců, které můžou ze začátku fungovat, ale většinou postupem času zastarají a najednou se můžeme ocitnout na prahu krizového stavu. V nejhorším případě dojde k vážným a nenapravitelným důsledkům.
Krize víceméně je stav, kdy se točíme v kruhu bez jasně definovaného záměru.
Vystoupit z kruhu (komfortní zóny) jsem naučil pomocí našich 9 kompetencí, které používám v rámci všech mých činností a takto pracuji i se svými klienty. Učíme se pomocí Creatixa hledat řešení všech problémů k rozvíjení kompetencí a jejich vzorců chování. Uvedu několik příkladů jak to děláme.
ROZVÍJÍME A POSILŇUJEME NEFUKČNÍ VZORCE CHOVÁNÍ

Jdeme do hloubky v každé kompetenci podle toho, jak je klíčová pro klienta. Jakmile dokážeme odhalit naše skryté vzorce chování, jsme schopni radikálně změnit realitu, která se odehrává kolem nás. Mohu uvést několik příkladů:

PŘÍKLADY Z PRAXE S KLIENTY

Jeden z klientů měl slabší analytické a systematické myšlení a velmi vyvinutou představivost, byl šéfem jedné firmy, která dosahovala průměrných výsledků. Jeho vzorec chování, který jsme rozvíjeli byla systematičnost a strukturovanost. Jelikož vždy používáme praktická cvičení na rozvoj jednotlivého vzorce chování v reálných situacích klienta, dochází tak k velmi zásadním výsledkům.
Rozvojem tohoto vzorce chování došlo k 30% zlepšení jeho firemních výsledků.

Dalším klientem kde se potvrzuje, že naše vzorce chování jsou klíčové ke změně myšlení, které má za následek vystoupení z komfortní zóny a transformačně změnit naše chování se událo u klienta, který měl potlačenou empatii. Rozvíjeli jsme spolu tedy kompetenci Empatie a jeho vzorec chování „citlivou komunikaci“. Díky vylepšováním tohoto vzorce chování došlo u klienta, že asi začal více všímat svých podřízených, naučil se jim dávat pozitivní zpětnou vazbu a vnímat jejich potřeby.

Další klient měl málo odvahy, zejména jeho potlačený vrozený vzorec chování byl „odvaha jít do neznáma“. Na základě práce na této kompetenci se přihlásil do surfařské školy a začal surfovat. Uvědomil si, že odvaha jít do neznáma je pro něj něco naprosto zásadního a klíčového pro naplnění jeho snů a tužeb. Přestal brzdit řešení a začal více riskovat ve svém podnikání.

Uvádím jen několik příkladů z praxe, která již čítá přes 200 hod práce s metodikou Creatixo a ukazuje, že jsme schopni dosáhnout jakéhokoliv záměru. Díky 9 kompetencí (odvaha, vytrvalost, empatie, asertivita, analytické a systematické myšlení, nadšení, otevřenost, představivost a schopnost se rozvíjet a jejich jednotlivých vzorců chování můžeme dosáhnout s klienty překvapivých výsledků.