BLOG
Jak rozvíjet efektivní tvořivost ve firmách? Potřebujete systém
I kreativita potřebuje systém. Byl jsem od malička velmi kreativní a dokázal jsem mít extrémní množství nápadů, akorát jsem neměl systém, který by mé nápady převáděl do smysluplného výsledku.
Rozvojová MAPA potenciálu řešení ze současné krize
Z nedávných výzkumů se zjistilo, že naše nevědomá mysl, která ovládá 95% našeho běžného denního života, řídí nevědomě naše činnosti. Co je na tom zajímavější, že čím nevědomější jsme tím více nás řídí druzí lidé. Jsme naprogramováni k tomu, abychom dělali, co chtějí druzí lidé....
Rozvoj tvůrčího myšlení je pro rozvoj firem nevyhnutelné
Změna je příležitost, není to hrozba, nicméně chceme-li reagovat správně na změnu je nutné umět vystoupit ze své komfortní zóny....
Tvořivost se rozvíjí v momentě kdy jí dáte prostor
Tvořivost je stav duše a mysli, kdy člověk vidí smysl v práci, kterou vykonává
Vzdělávání jak školní tak firemní potřebuje velký restart
Celý náš workshop byl
zaměřený na cestu k sobě – rozvoj tvůrčího potenciálu, který jsme následně přenesly na
dospělé. Jakým způsobem?
Analýza a rozvoj tvůrčího potenciálu a talentu pomocí 9 vrozených kompetencí
Jak rozvinout svůj tvůrčí potenciál? Je rozdíl mezi potenciálem a talentem? Jak můžu rozvinout svůj talent a následně ho využít v tom, co mě baví, najít ve společnosti uplatnění, kde jsem s velké části spokojeni?
Cesta k tvořivému životu
Tvořivost vychází z nás a máme ji k dispozici všichni. Podle jednoho výzkumu až 80% lidí na světě může být tvořivých.
Vystoupení z komfortní zóny
Určitě jste již slyšeli, že neustále opakující se činnosti bez osobního růstu a odvahy nás vedou k neustálému opakování stále stejných vzorců, které můžou ze začátku fungovat, ale většinou postupem času zastarají a najednou se můžeme ocitnout na prahu krizového stavu.
Odebírejte náš newsletter a vše budete vědět jako první
Sledujte mě: Facebook | Instagram | Youtube

© All Right Reserved. My company Inc.
e-mail us: hello@company.cc